Куфар с надпис "Бомба" вдигна на крак полицията в София. Той е бил оставен на метри от Народното събрание.

Около 13,20 часа е получен сигнал за забравен куфар в районна на паметника „Цар Освободител“, съобщават от МВР за Moreto.net.

Веднага на място е изпратен екип от служители на СОБТ. Извършени са съответните процедури. Установено е, че куфарът е бил празен. Ще бъдат преглеждани записи, за да се установи кой го е оставил там, съобщи “Moreto.net”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.