Владимир Чавдаров

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да отстрани временно от длъжност апелативния прокурор Владимир Чавдаров, съобщи БНР.

Отстраняването е за срок от 4 месеца.

В края на юли срещу него беше повдигнато обвинение за притежание на голямо количество боеприпаси без разрешение. Искането идва от изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

Чавдаров не се яви на заседанието, а неговият защитник адв. Рангелов бе изслушан при закрити врата, допълва БГНЕС.

Колегията взе и още едно решение - освободен от длъжност е заместник-окръжният прокурор на Стара Загора Георги Видев. Той е преназначен като редови прокурор.

Обвинителят беше представител на прокуратурата на делото, с което е изменена мярката за неотклонение и е пуснат на свобода 26-годишния Георги Георгиев, обвинен за нападението над 18-годишната Дебора.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.