Врачките в Родопите страдат сериозно от страховете на хората от коронавируса. Все по-малко хора се осмеляват да надникнат в бъдещето си, посещавайки „феномените“ в планината, пише 24rodopi.com, позовавайки се на ползващи услугите на ясновидци в региона.

„Ходихме при една от най-известните, която от 30 години помага на хората. Преди година в двора на къщата й имаше тълпи народ, които чакаха да влязат при нея. В момента ходят по двама-трима души“, разкриха родопчани.

„Обикновено хората отиват след някаква лична драма. Дали се разделили с любим човек, дали са загубили друг. Познават им миналото, говорят им за бъдещето. Насочват ги към лекари за проблемите, които им откриват“, разказват ползващи услугите.

Рядко пък хора се доверяват на обяви в интернет, заради огромния брой измами през годините.

Преди време мъж от Родопите шокира съда, след като заведе дело за измама срещу варненска „гадателка“. Той водил кореспонденция с нея, в която тя го карала да заколи черна кокошка на пресен гроб, за да разруши лошата си карма. За услугата пък неговата банкова сметка олекнала с няколко хиляди лева, припомня "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.