Кметът на Варна Иван Портних и председателят на ОбС Тодор Балабанов връчиха отличията на изявени варненци на тържествена церемония в Летния театър. По традиция наградите се дават на празника на града – Успение Богородично.

„Всеки един от нас има свой принос за развитието на Варна. Благодарение на общите ни усилия, на ежедневната ни работа, на грижите ни, нашият град днес стои стабилно срещу предизвикателствата! Затова вярвам, че е важно да продължим напред, водени от кауза, която обединява хората, а не ги разделя. Това е каузата „Варна - Град на Знанието“, с която искаме да дадем шанс за развитие на можещите, на знаещите, на талантливите и работливи хора, които обичат Варна!“, обърна се към хората кметът Иван Портних. Той припомни, че тази кауза вече обедини академичната общност в града, привлече вниманието на местния бизнес и на международни компании, на различни научни институти.

 

„Ние всички заедно можем да направим така, че Варна да бъде още по-притегателно място за модерно образование, здравеопазване и дигитализация, да бъде спокоен и зелен град. С нова икономическа зона, с математически кампус и квартал на иновациите, с нова инфекциозна болница. Ще продължим да променяме градската среда – пред всеки дом, блок, градинка и улица. Ще продължим да създаваме условия за откриване на нови работни места с по-високи доходи“, заяви кметът.

 

Тази година призът „Почетен гражданин на Варна“ бе присъден на проф. д-р Красимир Иванов, български хирург и онколог, професор, доктор на медицинските науки, ректор на Медицинския университет във Варна в периода 2012 – 2020 г., изпълнителен директор на УМБАЛ „Света Марина“ до 2010 г.. Учен с международен авторитет, с повече от 350 значими научни публикации. За значимия си принос в областта на медицинската наука и образование през 2020 г. е удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий” с огърлие.

 

Почетен гражданин на Варна стана и Мариус Донкин – актьор и директор на Народния театър „Иван Вазов“, роден във Варна. С множество участия в български и чуждестранни телевизионни театрални и кинопродукции. Създател е на фестивала за моноспектакли „Под звездите“ във Варна.

 

Доайенът на варненското плуване и дългогодишен организатор на плувния маратон „Галата – Варна“ Надежда Парушева получи почетен знак за заслуги към Варна – златен, за половинвековния си принос към варненския спорт и заслугите за издигането на авторитета и спортната слава на Варна.

 

Журналистът Николай Увалиев също получи почетен знак за заслуги към Варна – златен. Той е радетел за популяризирането на древната българска и в частност варненска, култура и история. Носител е на множество награди за изследователската си дейност върху идентичността на българите.

 

Проф. д-р Румен Кишев, ръководител на Центъра по хидро- и аеродинамика във Варна, бе удостоен със златен знак за заслуги. Същото отличие получава и един от най-изявените хорови диригенти в България и дългогодишен учител Янка Митева. Народно читалище „Васил Левски 1945“ – Варна и Фолклорен ансамбъл „Варна“ също получават почетен знак „За заслуги към Варна” – златен, съобщи "Live.Varna.bg"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.