Партия "Воля" и Националният фронт за спасение на България ще се явят заедно на парламентарните избори на 4 април. Това обявиха лидерите на двете формации Веселин Марешки и Валери Симеонов.

Веселин Марешки нарече това обединение "патриотична коалиция":

"България има нужда от обединение на патриотичните сили. Ето защо днес, заедно с колегите от НФСБ, ние обявяваме създаването на патриотична коалиция - "Воля" и НФСБ. Двете партии имат много общи цели. Затова очакваме с огромната подкрепа, която ще получим от българския народ, да участваме в следващото управление и да ги реализираме".

Според Валери Симеонов обединението е на принципна основа:

"В моменти на криза държавата има нужда от единение".

Миналата седмица стана ясно, че ВМРО ще се явява самостоятелно на изборите, а коалицията „Обединени патриоти“ прекратява съществуването си, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.