Автомобилите, произведени в Швеция, не се движат бързо. Докато от германското първокласно трио (BMW, Mercedes и Audi) обявиха, че не възнамерява да ограничава скоростта на своите превозни средства.

А от „Волво“, по този повод, съобщиха:„Смятаме, че наистина няма причина някой да вдига по-бързо от 180 км в час. Всички говорят за опасностите от превишаването на скоростта и никой не предприема никакви действия”, заяви Малин Екхолм, директор на Центъра за сигурност на „Волво“, пред „Аутокар“, цитиран от БГНЕС .

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.