Безработицата засега не увеличава пенсионерите, напротив, с 4720 по-малко са от първите 9 месеца на 2019 г.

Странен парадокс при осигуровките за пенсия през първите девет месеца на 2020 г., белязани от пандемията от коронавирус и последвалата я икономическа криза, отчита социалната министърка Деница Сачева. Осигурителните вноски в частните пенсионни фондове нарастват, а тези в НОИ намаляват по време на кризата, става ясно от неин писмен отговор на парламентарен въпрос, отправен ѝ от депутата от БСП Георги Гьоков.

1,173 млрд. лв. са внесени в универсалните пенсионни фондове, които от есента на 2021 г. трябва да започнат да изплащат т.нар. втора пенсия в периода 1 януари-15 октомври 2020 г., посочва Сачева в своя отговор. За сравнение през същия период на миналата година в универсалните фондове са били внесени 1,1 млрд. лв.

Единствено при доброволните фондове, където е осигуряването за трета пенсия, има намаление на вноските в кризата - 89 млн. през 2020 г. спрямо 99 млн. през миналата. Като цяло обаче частните пенсионни дружества са събрали над 1,365 млрд. лв. като вноски тази година, което е с повече от 70 млн. лв. плюс спрямо същия период на 2019 г.

Осигурителните вноски, които постъпват в Националния осигурителен институт, обаче намаляват в кризата през 2020 г., показват данните на Деница Сачева.

5, 636 млрд. лв. са постъпили до този момент в НОИ като осигурителни вноски. Това е намаление с близо 65 млн. лв. на постъпленията спрямо деветмесечието на 2019 г., става ясно от отговора на социалната министърка до народния представител. Според Сачева това намаление се дължи на по-малкия брой осигурени заради нарасналата безработица през 2020 г. Реално обаче заетите през август 2020 г. са били само с 44 хил. души по-малко от същия период на 2019 г., а през последните девет месеца средният осигурителен доход расте и устойчиво премина 1000 лв. През август 2020 г. средният осигурителен доход е бил 1060,50 лв. спрямо 873,75 лв. година по-рано.

Безработицата в годината на криза не увеличава броя на пенсионерите, показват още данните на Деница Сачева. През първите девет месеца на 2020 г. има намаление на новоотпуснатите пенсии с 4720. Най-голямо е то при пенсиите за осигурителен стаж и възраст - 34 565 нови пенсионери за тази година спрямо 37 709 за 2019 г. Инвалидните пък са намалели от 18 142 на 16 777 новоотпуснати пенсии, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.