Влакът Варна- Добрич закъсня със 100 минути, поради трагичен инцидент, съобщи БНР. Композицията блъсна и уби човек на жп линията, поради което влакът беше спрян на Повеляново. Жертвата е мъж с неустановена все още самоличност. Инцидентът е станал в 12.59 часа между гарите Белослав и Повеляново, посочиха от полицията. Мъжът е вървял твърде близо до линията, но не се хвърлил под влака. По предварителни данни става дума за бездомен човек. На мястото се извършва оглед, разследването продължава.

Това не беше единственият жп инцидент. Крайградски пътнически влак №28207 (Добрич 15:15 - Варна 17:07) престоя в гара Добрич поради изчакване на дизелова мотриса.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.