Започва мащабен ремонт на покрива и куполите на катедралния храм "Свето Успение Богородично" във Варна, който ще продължи поне година, съобщиха от Варненската и Великопреславска митрополия.

Стойността на ремонта е 2,6 милиона лева, от които 400 000 лева са осигурени от правителството и общината, съобщи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан.Той се обърна към варненци и призова за търпение, тъй като богослуженията ще продължат, както и досега:

Стана ясно, че куполите на катедралата ще бъдат позлатени с дарението на бизнесмена Димитър Желев, който поема изцяло финансирането на тази част от обновяването на храма. Строителната площадка ще бъде открита до края на седмицата, съобщи "Радио Варна".

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.