Руският президент Владимир Путин се обърна към руснаците от трибуната по време на парада за Деня на победата във Втората световна война. Руският лидер заяви, че страната е длъжна да защитава  истината за събитията от преди 75 години, тъй като основният удар на нацистка Германия падна върху Съветския съюз и именно хората от СССР успяха да победят „тоталното зло“. „Винаги ще помним, че нацистите са били смазани от съветския народ, милиони хора от различни националности от всички републики на Съветския съюз. Ние сме длъжни да защитаваме и поддържаме честната истина за Великата Отечествена война“, посочи той, цитиран от Life.ru.

В същото време Путин отбеляза, че новото време предлага на света нови предизвикателства и е възможно да се справят с всички заплахи само заедно. В тази връзка държавният глава подчерта, че Русия е готова за сътрудничество с чуждестранните си партньори.

Снимка: Petel.bg

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.