Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че иска съседен Беларус отново да задейства блокираните планове за по-голяма интеграция с Москва след спорните президентски избори, спечелени от дългогодишния лидер Александър Лукашенко, информира "Ройтерс".

Путин отправи предложението, докато опозицията в Беларус отхвърли официалните резултати от вота. Опозицията призова за започване на разговори с беларуското правителство за мирен преход на властта.

Хиляди недоволни от резултатите влязоха в сблъсък с полицията в Беларус в неделя вечерта.

Руският лидер отдавна настоява за по-тесни отношения с Минск, включително и обединение на двете държави, което обаче за момента се отхвърля от Лукашенко, който обвинява Русия, че се опитва да присъедини страната с население от 9,5 милиона души.

В поздравителна телеграма до Лукашенко Путин пише, че се надява да подобрят руско - беларуските отношения във всички сфери, да задълбочат сътрудничеството и интеграционния процес.

Путин отбелязва още, че се надява Беларус също да предпочете по-тесни военно-политически връзки с Русия в рамките на военен блок.

Няма отговор от страна на 65-годишния Лукашенко, съобщи “news.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.