Министерство на образованието и науката публикува отговорите от втората задължителна матура по профилиращ предмет, която се проведе днес, съобщи БНТ.

Те могат да бъдат намерени тук:

https://www.mon.bg/obshto-obrazovanie/darzhavni-zrelostni-izpiti-dzi/izpitni-materiali-za-dzi-po-godini/izpitni-materiali-za-dzi-2024-g/

Над 46 000 зрелостници се явиха на матура по профилиращ предмет или по професия.

Най-много зрелостници – близо 13 000, са избрали да проверят знанията си по английски език. Значителен интерес има към география и икономика, и биология и здравно образование. Тази година 1383 ученици са избрали математиката. По над 1000 души има на изпитите по философия и по предприемачество.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.