В коментар за напрежението, възникнало между София и Москва след решението за отзоваване на 70 руски дипломати и дипломатически служители, размяна на ноти и оповестено намерение за закриване на руската дипломатическа мисия у нас, вицепрезидентът Илияна Йотова заяви, че руските дипломати, за които има "доказателства или съмнение", трябва да бъдат отзовани. Тя изрази надежда да не се стигне до скъсване на двустранните отношения между София и Москва.

"За мен най-добрият вариант е тези наредби да бъдат преразгледани в един двустранен диалог и там, където наистина има доказателства, там, където имат съмнения, да бъдат съответно отзовани дипломатите от руска страна".

При връчването на мандат за съставяне на ново правителство от "Продължаваме промяната" не са коментирани персоналните промени в кабинета, посочи Йотова, цитирана от БНР.

Вчера тя участва в разговорите между представителите на политическата сила начело с номинирания за премиер Асен Василев и президента Румен Радев. Йотова допълни, че от "Продължаваме промяната" са обяснили, че още водят разговори с отделни депутати и са "умерени оптимисти" за съставянето на нов кабинет:

"Единственото нещо, което мога да направя пред вас, е да пожелая успех в консултациите и за съставяне на следващия кабинет. Той (Асен Василев – бел. ред.) начерта пред нас една много амбициозна програма за следващите 6 месеца - впрочем всичко това, което не беше свършено до този момент. Ще потърси мнозинство в рамките на този парламент. Аз останах лично с впечатление, че той ще се опита да прави правителство с мандат и затова му желая успех", коментира Илияна Йотова, която участва във фестивал на азиатското изкуство.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.