Covid-кризата остави българския бизнес без финансови резерви и икономиката трудно ще посрещне евентуален втори удар на пандемията.

Сигналите, които идват от Европа са обезпокоителни, коментира за "Хоризонт" Веселин Илиев от Българската стопанска камара, цитиран от БНР.

Голяма част от българските предприятия са дъщерни на големи европейски концерни, а друга част изнасят предимно за Европа. Затова бизнесът е притеснен от здравната криза, която отново се задълбочава в ЕС:

"Ако се продължи с ограничения, които влияят върху стопанската дейност, това никак няма да е добре. Решенията ще бъдат политически, ще бъдат тежки", казва Веселин Илиев, външно-икономически експерт на Стопанската камара. Според него българската икономика все още не се е възстановила от първия удар на пандемията и трудно ще посрещне втори:

"Който е имал финансови ресурси, те са изцедени, и са на предела на възможностите. Бизнеси, които силно пострадаха няма как да са натрупали финансов ресурс, с който да могат да си помогнат в следваща вълна".

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.