Най-големия кариерен форум за българи в страната и чужбина „Кариера и живот – защо в България?“ ще се проведе днес в Двореца на културата и спорта във Варна, съобщи darik.bg.

Събитието е част от платформата за кариера и живот Bulgaria Wants You и се организира от Иван Христов и Андрей Арнаудов.

Форумът ще бъде открит от кмета на Варна Благомир Коцев. Част от лекторите, които ще разкажат своите истории на успеха, са олимпийският шампион по сноуборд Александра Жекова, бившият министър на икономиката Николай Василев и волейболната легенда Владимир Николов. Редом с тях ще се изявят топ мениджъри на международни компании, а над 30 кариерни щанда ще предлагат отворени работни позиции в региона.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.