Във Варна около 30 заведения попадат в рамките на заповедта на здравното министерство и трябва да останат затворени до 12 ноември. От бранша в града смятат, че вечерния час е добро решение за бизнеса и той ще спре нелоялната конкуренция.

Затова и внасят предложение в областния кризисен щаб, заведенията да работят най-късно до полунощ, но най-вероятно ще бъде последван примера на София и Пловдив, вечерният час ще е 23:30.

От бранша ще поискат държавата да плати заплатите на служителите от затворените заведения, а на по-късен етап ще търсят и компенсация за бизнеса, който вече е на ръба, казва Марин Сотиров от Сдружението на заведенията във Варна.

Спадът в оборота вече достига 70%, съобщава Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.