По-висок награден фонд ще си разпределят призьорите в 80-тото юбилейно издание на международния плувен маратон "Галата – Варна". Той ще се състои на 2 август. Общата му стойност е 12 000 лв., като от тях паричните премии са 9000 лв., съобщи "Moreto.net".

В юбилейния международен плувен маратон Галата – Варна могат да участват граждани и гости на Варна от страната и чужбина, родени през 2008 г. и по-големи.
Победителите (мъж и жена) получават парични награди от по: I място – 1200 лв.; ІІ място – 800 лв.; ІІІ място – 600 лв.; ІV място – 500 лв.; V място – 400 лв.; VІ място – 300 лв.
С парични награди се отличават и най-добре представили се: варненец, (мъж и жена) – по 150 лв. 200 лв. е бонусът за трима плувци с увреждания. 300 лв. получава и плувецът, регистрирал най-много участия в маратона.
Организатори на проявата са ВМС на Република България, община Варна и ПСК "Черно море". Събитието е под патронажа на министъра на младежта и спорта Красен Кралев.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.