Закуските във Варна ще поскъпнат с до 7 %, или с около 10 стотинки, за да оцелее браншът. Новината съобщи Иво Бонев, дългогодишен председател на Съюза на хлебарите и пекарите във Варна, който работи в бизнеса със ситничарски изделия.

Според него това се налага, тъй като оборотите на варненските фурни са паднали с близо 40% спрямо летните месеци на 2019 г. Някои от пекарните вече са вдигнали цените, други предстои да го направят, трети са затворили, тъй като не са успели да се справят с кризата, съобщава “Moreto net”..

„Това е мярка, която се прилага в краен случай, когато са изчерпани всички други възможности и икономическата логика не ни позволява да работим на загуба. Тогава прибягваме до този метод, за да оцелеем на пазара.

Поскъпването няма да е драстично, около 6-7% ще е скокът. Това означава около 10 стотинки. Баничката става 1,50 лв., бюрекът 1,60 лв., кифлата става от 1,10 лв. на 1,20 лв. с пълнеж, милинките от 1,20 лв. на 1,30 лв., ако са с поливка съответно 1,40 лв. Малко, но почти на всичко ще има надценка с 10 стотинки“, коментира Иво Бонев.

Той подчерта, че първата и основна причина за поскъпването на закуските е падането на оборотите. Втората, е въвеждането на новите прагове на минималната основна заплата и съответно вдигането на осигуровките за работещите в бранша.
Към допълнителните разходи на пекарите са и две нови такси за касовите апарати, които макар и еднократни, са разход за бизнеса.

„Най-важната причина за скока на закуските обаче, това е цената на основната ни суровина - брашното. Пшеницата поскъпна. Предстои на есен цената на брашното да скочи, като по веригата се очаква да скочи и цената на хляба.
Бонев разказа, че във Варна вече има няколко фалирали фирми сред колегите, които освобождават работници и помещения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.