Първият изцяло цивилен екипаж, който прекара в орбита три дни, успешно се приводни в Атлантическия океан, край бреговете на Флорида.

Специалните лодки на "Спейс Екс" изведоха пътешествениците на сушата.

Мисията мина под мотото "Вдъхновение Четири". Полетът в ерата на космическия туризъм беше платен от милиардера Джаред Айзакман, като сумата се оценява на около 200 милиона долара, съобщава БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.