Най-вероятно от началото на следващата седмица ще бъдат въведени нови COVID мерки. Това заяви здравният заместник-министър д-р Александър Златанов, съобщава БНТ.

По думите му единственият ефективен начин за справяне със заразата в България са противоепидемичните мерки.

"Имунизираните в България са около 20%, преболедувалите до 40%, което е твърдо ниско ниво, за да разчитаме на такава защита при разпространението на тази вълна. Затова единственото, което остава ефективно са противоепидемичните мерки", каза зам.-министърът по здравеопазването.

Златанов подчерта, че преди 2 - 3 седмици удвояването на заболелите ставаше на две седмици, а сега само за седмица броят на заболелите с COVID-19 се удвоява. Увеличава се и броят на хората, които се хоспитализират. Също в рамките вече на седмица от 1300 са 1800. Хората, нуждаещи се от интензивни грижи, вече от 100 са 160 човека, което означава, че има един сериозен интензитет на пандемията, каза министър Златанов.

"В средата на месец юни Алфа-варианта на вируса беше изместен с новия Делта-вариант, който е два пъти по-заразен", каза министър Златанов.

Заболелите вече са в много по-ниска група - хора на 20 - 39 години.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.