На 29.07. т.г., във Варна, при извършване на полицейска проверка на автомобил Тойота с 22-годишен водач и пътници на 25 г. и на 26 г., е установено, че 25-годишният мъж държи в себе си пакетче, съдържащо бяло прахообразно вещество. Направената експертна справка от полицията става ясно, че установява, че се касае за кокаин с тегло 9,94 гр. По случая е образувано досъдебно производство, а материалите са докладвани на прокурор в Районна прокуратура – Варна. Тримата пътници в автомобила са са задържани за срок до 24 часа.

От ОД на МВР във Варна съобщиха още, че за последните 24 часа са станали 3 катастрофи без жертви, а екипи на пожарна безопасност са гасили 3 пожара с преки материални щети, но без жертви.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.