Минути след три следобед над Варна се изсипа пороен дъжд. Вече близо час над морската столица продължи да вали. Плътна стена от вода. Светофари и пътни знаци едва се забелязват. Даже пешеходците вече не бързат да се скрият.

За кратко обаче улиците се превърнаха в пълноводни реки. Гръмотевици и силен напор на вятъра огъваше клоните на дърветата

В 15 часа навсякъде по Черноморието температурите бяха над 30 градуса, само в Шабла - 27С.

Варна - 33, Русе и Силистра - 32, Разград и Шумен - 30, Добрич - 31, Емиве, Бургас, Ахтопол - 30 градуса.

Тежкото и задушно време водата бързо го отми. От север силно притъмня. От тераси и балкони летят пранета и цветя, поетично отбеляза Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.