Оттеглилият се папа Бенедикт се възстановява от болезнено, но не сериозно състояние, съобщи Ватиканът, цитиран от CNN.

"Здравното състояние на Заслужилия папа не предизвиква особени притеснения, с изключение на факта, че той е на 93 години и се възстановява от острата фаза на болезнено, но не сериозно състояние", се казва в съобщението на пресцентъра на Ватикана.

То се позовава на изявление на частния секретар на Бенедикт, Архиепископ Георг Генсвайн.

Припомняме, че според съобщенията, Бенедикт XVI е сериозно болен след посещение в Германия. Той се е разболял след пътуване до родната Бавария, за да посети брат си, който почина преди месец.

Бенедикт живее в манастир във Ватикана. Избран за папа през 2005 г., за да наследи Йоан Павел II, Йосиф Ратцингер е първият понтифик от 600 години, който се оттегля, вместо да управлява до края на живота си.

По време на оттеглянето на Бенедикт, Ватикана бе ударена от редица финансови проблеми, скандали със сексуално насилие и борба между бюрократите, които доведоха до изтичане на важни документи.

Бенедикт заяви тогава, че оттеглянето му се дължи изключително на здравословни причини, уточнява “Днес+”.

Консерваторите, застъпващи твърди линии в Църквата, които бяха разтревожени от прогресивните стъпки на папа Франциск, гледаха на Бенедикт като техен представител. Това принуди Бенедикт на няколко пъти да им напомня, че има само един папа - Франциск.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.