Варненският окръжен съд (ВОС) е първата институция, която се включи в #МисияМногократнаЧаша на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). От това лято от сградата на Съдебната палата на площад „Независимост“ са премахнати вендинг машините, които използват еднократни чаши за топли напитки. Те са заменени от еспресо машини с филтърни дози. „Идеята е да се ползват личните чаши за многократна употреба на всеки служител на съдебната институция. Това е нашият малък личен принос към опазването на околната среда“, заяви Диана Иванова, връзки с обществеността на ВОС.

В Окръжен съд – Варна, работят над 160 служители и магистрати. Всички те на практика се отказват от чашата за еднократна употреба. Специална среща по време на един от следващите #ЗелениПетъци в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще бъде посветена на отпадъците от бита и вредата от т.нар. многокомпозитни отпадъци, към които спадат и хартиените чашки за еднократна употреба. На нея ще гостуват онлайн и служителите от ВОС.

В Съдебната палата предстои да бъде направена и информационна среща, посветена на компостирането на филтърните дози. Методът е наричан още „спестовната касичка на градинаря“. Чрез него може да се произведе хумус, с който да се подхранват цветя, овошки и други растения.

Еднократните чаши, чинии и прибори навлязоха масово в ежедневието ни по време на Covid-кризата. Те, както и еднократните маски и ръкавици, не се рециклират и остават в природата стотици години. Разпадат се на миниатюрни частици пластмаса и попадат в хранителната верига на човека, като нанасят непоправими вреди на здравето и околната среда. Подкрепи #МисияМногократнаЧаша на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие с еднократно или месечно дарение!

Това е втората инициатива на екологичната организация, която Окръжен съд – Варна подкрепя. Съдебната институция участва и в кампанията „Лист по лист“, която се проведе през 2000 г. Участниците в нея приеха да събират разделно отпадъчната хартия и да я предават на ОЦОСУР за рециклиране.

През 2019г. година, сградата на Окръжен съд - Варна е предала 2 тона и 361 кг. хартия за рециклиране в обществената инициатива „Лист по лист“. По този начин от изсичане са били спасени 40 дървета.

В Окръжен съд – Варна планират и други екологични кампании, които ще инициират и подкрепят през следващата година.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.