Здравословните храни влязоха във варненското основно училище ,,Петко Р. Славейков“ под формата на постери, колажи, брошура и календар, с които част от децата запознаха своите съученици със здравословните навици. След като научиха що е то хранителна пирамида и кои храни ни помагат да растем здрави, учениците участваха в истински кулинарни работилници, в които притвориха знанията си на практика.

Включиха се в спортни дейности, които са част от здравословния начин на живот, и в почистване на плажа. Дейностите са част от европейски проект.

Основната му цел е да запознае и популяризира здравословния начин на живот, здравословно хранене, опасността от затлъстяване при децата, липсата на витамини и минерали при неправилно хранене.

Проектът стартира миналата година и ще продължи до 2021 г. В него участват пет държави – Румъния, Турция, България, Гърция и Италия, която е координатор на здравословната инициатива, съобщава "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.