Доброволци от Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ - Варна участваха в почистване на своя училищен двор в днешния Световен ден на почистването.

Това не е първа акция на гимназистите, похвалиха се техни преподаватели пред Moreto.net. Учениците периодично организират акции за почистване на замърсени градски и крайградски райони. Инициират дейности, с които призовават съученици и съграждани към създаване и поддържане на чиста и здравословна околна среда.

Началото на Световния ден на почистването е поставено през 2008 г. в Естония. Това е едно от най-големите граждански движения на нашето време, обединяващо доброволци от 180 държави по света за по-чиста планета.

Почистване на замърсени с отпадъци зони, превръщане на отпадъци в сувенири и вещи за използване, дискусии и литературно четене „Зелени бизнес идеи“, анкетно проучване, фотоизложба „Следвай техния пример“ със снимки на почистени и добре подредени междублокови пространства, заснети от участниците, състезание „Моята зелена идея“ са част от дейностите на младите природолюбители, участващи в проект „Едно, две, три, малко помисли и после изхвърли“, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.