Концерт на оркестъра на Варненската опера край фонтана на пл. "Независимост" ще се проведе по традиция за празника на града днес. Началото е 20,30 ч., а специално за събитието от Германия пристига маестро Мартин Пантелеев. В програмата са включени шедьоври от Бизе, Верди, Дворжак, Веселин Стоянов, Любомир Пипков, Пучини, Гуно, Качини, Птичкин, Лехар, Калман и Андрю Лойд Уебър. Участват солистите на Държавна опера - Варна, Свилен Николов, Жана Костова, Иво Йорданов, Веселина Андреева, Момчил Караиванов, Лилия Илиева и Велин Михайлов. Концертът се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ на Община Варна.

Програмата:
1. Бизе - “Кармен”,Увертюра;
2. Верди - Ария на Ецио из “Атила”, изпълнява Свилен Николов;
3. Дворжак - Ария из “Русалка”, изпълнява Жана Костова;
4. Пипков - Ръченица, из “Момчил”
5. Веселин Стоянов - Ария из “Хитър Петър”, изпълнява Иво Йорданов;
6. Пучини - “O mio babbino саго”, изпълнява Веселина Андреева;
7. Пучини - “O soave fanculla” из „Бохеми“, изпълняват Жана Костова и
Момчил Караиванов;
8. Гуно - “Je voux vivre” - Валс на Жулиета, изпълнява Веселина Андреева;
9. Качини - “Аве Мария”, изпълнява Мартин Пантелеев (цигулка);
10. Птичкин - Песен на Николка, изпълнява Иво Йорданов;
11. Лехар - “Dein ist mein ganzes Herz” из “Страната на усмивките”,
изпълнява Момчил Караиванов;
12. Лоу - “I could have dance all night” из “Моята прекрасна лейди”,
изпълнява Лилия Илиева;
13. Уебър - “All I ask of you”, изпълняват Лилия Илиева и Велин Михайлов;
14. Лехар - „Lippen schweigen“;
15. Калман - “Живот човешки” из “Царицата на чардаша”, изпълняват
Веселина Андреева и Свилен Николов;
16. Калман - “Цял съм в радост, цял съм в щастие” из “Царицата на
чардаша”;

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.