Варненската абитуриентка Мойра Янкова е единствената българка, приета в специалност „Оперно пеене“ във Виенската консерватория. Нейната вдъхновяваща история за талант, устременост и много труд е пример как мечтите се сбъдват. Мойра желае да учи в Консерваторията още от осми клас. Години наред тя се подготвя и вече има доста сценични успехи.
Мойра стига до дуелите в „Гласът на България“, а от 2019 г. е гост-солист във Варненската опера. Тя участва в мюзикъли, с които трупата се представа както в морската столица, така и в цяла България. За виенската Консерватория варненката е избрана от над 130 кандидати, които са се борили за едва 7 места.
Животът на певица и ученичка е труден за балансиране. Мойра разказа пред репортер на „Граждани на квартала“ как е трябвало да учи за тестове и контролни минути преди началото на някои от спектаклите. Тя си спомня подобен случай в НДК, когато облечена като хиена за мюзикъла „Цар Лъв“, вместо да мисли за своето представяне пред зрителите, се е подготвяла за изпит.
Мойра доказва, че с желание и постоянство всичко се постига. Макар често да отсъства от училище заради сценичните си изяви, тази година тя завършва с пълен отличен и медал. Талантливата абитуриентка е възпитаничка на ЧПГ „Антоан дьо Сент-Екзюпери“ с профил информационни технологии.
Учителите и съучениците на Мойра я подкрепят и дори целият клас е присъствал на един от мюзикъли, в които тя участва.
Днес младата варненка завършва важен етап от своя живот. С надежда и оптимизъм тя гледа към бъдещето. Мечтае за големите оперни сцени, а също да има щастливо и здраво семейство по примера на родители си.
Скромна, талантлива и умна – една абитуриентка от випуск 2022/2023 г.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.