Жители на Варна протестираха в защита на Морската градина. Демонстрацията, проведена под надслов "Не на багерите в парка! Не на строежите в Морската градина", е по повод дейности на терен в парка, собственост на лидера на „Воля“ и зам.-председател на парламента Веселин Марешки.

Протестиращите направиха символична жива верига около терена и скандираха "Искаме природа, не искаме бетон!"

Протестиращи уточниха, че според главния архитект на Варна Виктор Бузев става дума не за ново строителство, а за ремонт на вече съществуваща сграда. Липсват и строителни книжа, подписани от общината:

"Когато бяхме на среща при господин Бузев, той каза, че това е ремонт. А двете нови сгради? Може ли да се ремонтира нещо несъществуващо!?

Това не е ремонт, това си е строеж. Да се съборят! Това, че имат някакви извадени документи, прави ли ги законни?", попита участник в демонстрацията, а друг допълни:

"Не е редно. Това е парк, не е жилищен квартал. Видяхме какво става и в "Константин и Елена", вече не е курорт и там вече е жилищен квартал".

Пред кореспондента на БНР в морската столица Веселин Марешки отрече твърденията за строеж на нова сграда в Морската градина и заяви, че се извършва ремонт.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.