От догодина започва подготовката по кандидатурата на Варна за титлата "Европейска столица на културата" през 2032 година. Това каза новият заместник-кмет с ресор "Култура" в Община Варна, Ралица Герасимова, цитирана от БНР.

С цел оценка на потенциала на града, ще бъде извършена проверка на културната сцена, включително броят на културните пространства, техните посещаемости, броят на седящите места и общата културна база. След този обзор Варна ще има ясна представа за възможностите си и ще определи необходимите стъпки за успешната кандидатура.

Ралица Герасимова сподели, че съкровището на Варна е било изложено в над 50 музея по света, като активно се работи за повишаване на неговата популярност. Този факт подчертава важността на Варна като културен център, чиито богатства се радват на международно признание.

Зам.-кметът по култура в Община Варна изразява увереност, че градът трябва да се завърне на своето историческо място като културна столица на България. Варна, като голям български порт, винаги е била свързана с глобалните тенденции и влияния. Градът разполага с необходимата инфраструктура, квалифицирани кадри и обилие от исторически фактори, които могат да подкрепят възхода му към висините на културната сцена.

Герасимова отбелязва също, че Варна със сигурност може да се нарече "фестивалната столица на България", като подчертава наличието на над 57 фестивала в града, много от които са представителни за своите сектори. Това свидетелства за разнообразието и богатството на културната сцена на Варна и я прави подходящ кандидат за престижната титла "Европейска столица на културата" за 2032 година.

"Варна е българският Кан. Всяка държава си има един такъв град, в който се концентрират през лятото всички културни събития. Тя със сигурност е фестивалната столица на България", посочва още Герасимова.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.