Varna Games Week за първи път тази година ще превърне Варна в столица на игрите.

Събитието ще се проведе последната седмица на месец август в Юнашкия салон и ще е с продължителност 3 дни (28, 29 и 30 август), съобщават от Дирекция "Спорт" за Moreto.net.

Основната идея и първоначален замисъл на Varna Games Week е създаването на мащабен ежегоден национален фестивал, който да се състои в последната седмица на месец август и да радва, обогатява и обединява любителите на игрите с богата програма в сферата на игрите.

Поради епидемичната обстановка тазгодишният формат ще протече в по-съкратен вариант. Той ще се проведе в рамките на 3 дни и ще включа турнири по белот, шах, бридж и бордови игри, съобщи "Moreto.com".

Организатори са Belot.BG с подкрепата на Община Варна, Шахматен клуб – “Каиса – Варна” и Българска Бридж Федерация. Те се надяват фестивалът да се превърне в международен.

Запишете се тук: https://varnagames.com/#subscribe

Повече информация за събитието можете да откриете във Facebook: https://www.fb.com/VarnaGamesWeek/
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.