Поредната техническа среща между представители на СК „Черно Море Бриз“, община Варна, Пристанище Варна и ИАМА даде начало на финалнния етап от подготовката за Европейската купа по ветроходство в Клас Лазер, която ще се проведе в гр. Варна между 2 и 4 октомври. Организатор на международната проява е Българската федерация по ветроходство с домакинството на Община Варна и СК „Черно море Бриз“.

Срещата се проведе на второ кейово място на Морска гара Варна, където ще бъдат разположени яхтите, участващи в надпреварата. На срещата се обсъдиха и решиха редица въпроси свързани с организацията и логистиката на състезанието. За времето на Регатата любимото място за разходка и отдих на граждани и гости на града ще предложи много адреналин и динамика.

Варна е домакин на Европейската купа в този клас за трети път, а надпреварата е генерална репетиция за Европейското първенство през 2021 г., чийто домакин е гр. Варна. Участие ще вземат състезатели в два олимпийски и едни детски клас, съответно „Лазер Радиал“, „Лазер Стандарт“ и „Лазер 4.7“. Заявките се приемат и в момента. Едновремено с организацията на това събитие върви и подготовката на ЕП Лазер 2021 за жени и мъже в Олимпийските класове Лазер Радиал и Лазер Стандарт за което се очаква да се състезават над 300 яхти, съобщи Радио Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.