Днес, 7 ноември, от 11.00 часа в района на Старите гробища, пред „Паметника на загиналите офицери, подофицери и войници във войните 1912-1918 г.” във Варна, ще бъде отслужена панихида и ще бъдат поднесени венци и цветя.

На Архангелова задушница се отдава и вечна признателност на офицерите и войниците, загинали за България.

На ритуала в град Варна, организиран от командването на Военноморските сили съвместно с Варненска и Великопреславска Света митрополия ще участват почетен караул от ВМС и представители на държавната и местна власт съобщава "Moreto.net".
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.