129-та годишнина от рождението на контраадмирал Иван Вариклечков, първият български адмирал, командвал флота, ще отбележим днес с военен ритуал. Венци и цветя ще бъдат поднесени на паметника му пред сградата на Щаба на ВМС на ул.”Преслав” №16, съобщава “Радио Варна”. От ВМС канят обществеността и медиите в 10 часа пред сградата на Щаба на Военноморските сили, където се намира бюст-паметника на адмирала.

припомним, че в периода 1933-1935 г. той е командир на българския флот. Въвежда на въоръжение български заградителни мини. През 1935 г. става флигел-адютант на цар Борис Трети, на когото е един от любимците, и изпълнява тази длъжност до 1937 година, когато отново е назначен за командващ флота.

Въоръжава флота с торпедни катери „Люрсен“ и разработва бойните му планове. На 1 май 1937 година става първият действащ конраадмирал на Българския военноморски флот.

Известен е и с това, че по време на Коронен съвет остро се противопоставя на преминаването на страната към Тристранния пакт. След 9 септември 1944 година е арестуван и лежи в лагери и затвор. Пенсията му е спряна, а първият командващ на флота тогава става дребен земеделец, който обработва ябълкови насаждения край Дългопол. Умира на 23 февруари 1974 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.