Варна отбеляза 183-та годишнина от рождението на Васил Левски. Кметът на града Иван Портних поднесе цветя пред паметната плоча на Апостола на свободата в едноименния варненски квартал.

Почит към революционера отдадоха също зам.-кметът на община Варна Коста Базитов, областният управител Стоян Пасев, зам.-командирът на ВМС флотилен адмирал Георги Пенев, които поднесоха цветя пред паметника на Левски в Морската градина.

Тази година 18-и юли се почита без общоградско поклонение, заради спазването на изискванията за социална дистанция, допълва “Live.Varna.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.