Спортно-развлекателният формат „Варна играе“ ще се проведе за четвърта поредна година в Морската градина. Събитието е на 26-ти септември, събота, от 11 ч. до 15 ч. в пространството от Слънчевия часовник до сцена „Раковина“. Инициативата е част от Европейската седмица на спорта, и се реализира с финансовата подкрепа на Община Варна.

 

На игралното поле ще има разположени съоръжения за 9 игри и една еко творческа работилница. За всяка от тях ще има аниматори, които ще обясняват и помагат. В игралното поле и на самите игри участват деца със своите родители, роднини, настойници, но не се допуска участие само на деца. Препоръчителна възраст е за малчугани над 3 години. На старта всеки желаещ получава уникален номер за участие, предвидени са и подаръци. Организатор е Сдружение „Биомрежа“, а водещ е Биляна Стоева. Повече информация: https://www.facebook.com/events/1713644962119877

Игрите са следните:
Игра №1 - Лагерни колички - кръглата асфалтова част около фонтана
Игра № 2 - Семеен волейбол – 3 броя игрища.
Игра № 3 - Състезание с колички и редене на пъзел
Игра № 4 - Игри с въжета – 3 игрища
Игра № 5 – Катапулти – 5 игрища
Игра № 6 – Семейно ски бягане
Игра № 7 – Семейна щафета с вода и пазене на равновесие – 5 коридора
Игра № 8 – Кокили
Игра № 9 – Властелинът на пръстените /Семейна игра с обръчи/ 4 полета
№ 10 – Еко арт работилница – до сцена „Раковина“

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.