Външните министри от Европейския съюз проучват възможността за санкции срещу Турция заради спора й с Гърция за газовите находища в Средиземно море.

Като ротационен председател Германия иска да посредничи, но Турция си навлече гнева й след като през октомври поднови проучванията край Кипър.

Тогава лидерите от ЕС предупредиха Анкара за възможни санкции. Засега преките преговори са невъзможни заради провокации и напрежение, отбеляза днес германската дипломация.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел предупреди Анкара "да не си играе на котка и мишка" като изтегля кораба си от спорните води преди европейските срещи на върха и го връща веднага след края им.Лидерите от Евросъюза се събират отново на 10-11 декември, съобщи БНТ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.