С думите "Правителството остава, премиерът - също" лидерът на партия НФСБ Валери Симеонов отговори на журналистически запитвания от след днешния Съвет на управляващата коалиция.

Официален коментар пред медиите след Коалиционния съвет никой от участниците не направи, но от казаното в телефонни разговори с председателя на НФСБ Валери Симеонов стана ясно, че правителството и след днешните обсъждания смята да изкара управленския си мандат до края и то с премиер Бойко Борисов. А управляващите днес се събраха, след като вчера пред актива на ГЕРБ самият Борисов обяви, че е готов да напусне премиерския пост и правителството да продължи да работи без него.

"Единият вариант, той беше анализиран в последните няколко дни, примерно оставка в края на месец септември с единствения аргумент, за да може Народното събрание в рамките на септември да приеме всички важни закони, които биха ни позволили да влезем в есента и в зимата много по-подготвени".

А отново от казаното от Симеонов в ранния следобед и след Коалиционния съвет стана ясно, че няма вариант за оставка на Кабинета през септември.

Той ще продължи да изпълнява управленската програма до идната пролет.

От страна на ГЕРБ коментар за обсъжданията в Съвета днес все още липсва, съобщи БНР.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.