Вагон от товарна композиция се обърна между гарите Твърдица  и Шивачево, част от 3-та главна жп линия София - Карлово - Бургас. Нанесени са сериозни щети на приблизително 3 100 метра железен път. За възстановяването му ще бъдат необходими 8 - 10 дни. Няма информация за загинали и ранени.


Инцидентът е станал в 17:05 часа, вчера. Дерайлирал е 16-ият вагон от 17-вагонна товарна композиция, превозваща пясък, съобщават от Националната компания "Железопътна инфраструктура".

Движението на влаковете в участъка е преустановено.

Бързите влакове се отклоняват през Тулово - Змейово - Стара Загора - Зимница, а пътниците от пътническите влакове се превозват с автобуси в участъка между Твърдица и Шивачево.

На място са аварийни екипи и специализирана техника на Национална компания „Железопътна инфраструктура" за освобождаване на трасето на жп линията от дерайлиралия вагон и започване на възстановителни дейности по разрушения железен път.

Назначена е комисия, която разследва причините за инцидента и оценява щетите по инфраструктурата, съобщава агенция "КРОСС".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.