Горещите дни продължават, а с високите температури се повишават и рисковете от трудови злополуки, предупреждават експерти. При оранжев и червен код на температурите работодателите са длъжни да въведат специални мерки за безопасност на работниците си.

Дина Христова, експерт в "Главна инспекция по труда", разкри в студиото на БНТ, че големите нарушения са при работа на закрито. Даде пример с това, че не навсякъде могат да бъдат осигурени ефективни технически средства, които да охлаждат. Наблюденията на агенцията са, че работодателите полагат усилия и предприемат мерки доколкото е възможно. Христова обясни, че при работа на закрито има диапазон на оптималните допустими температури, който зависи от типа работа - от 15 до 28 градуса.

"Сигналите от години основно са от работа на закрито. Като говорим за работа навън, особено за строителство, явно хората осъзнават, че работниците трудно могат да бъдат ефективни при тези температури. При работа навън обикновено се използват т.нар. организационни мерки - да започнем в 7.00 ч., да свършим в 12.00 ч., да започнем пак в 16.00 ч.", казва Христова.

Тя призова хората да подават сигнали при нарушения. При всяка проверка инспекторите проверяват дали има оценен риск, дали има разписани мерки.

Санкциите за нарушения са определени в Кодекса на труда, но обикновено преди работодателят да бъде санкциониран, инспекторите му дават предписание, с което да отстрани нарушението, без да плаща. При неизпълнение санкцията е от 1500 до 15 000 лв.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.