Няколко полета са отложени на летище Ханеда в Токио, след като два самолета са се сблъскали на земята близо до пътека за рулиране. Това съобщи японското министерство на транспорта, цитирано от Агенция „Фокус”.
Няма съобщения за пострадали, но инцидентът е довел до затварянето на една от четирите писти на летището от около 11 сутринта местно време (5 сутринта часа българско време).

Част от крилото на самолета на Thai Airways е счупено и нещо, което изглежда като фрагменти, е можело да се види близо до пистата.

От Thai Airways са заявили, че самолетът им за Банкок е бил на пътека за рулиране, подготвяща се за излитане, когато крило, част на върха на дясното крило на самолета, се е сблъскала със задната част на самолет на Eva Airways, който също е бил на пътека за рулиране.

Сблъсъкът е повредил крилото на тайландския самолет, което означава, че той не е могъл да изпълни полета, са допълнили от авиокомпанията.

Самолетът Airbus A330 е превозвал 250 пътници и 14 членове на екипажа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.