Възстановка на ритуал за посрещане на ватафа (предводителя) на рибарите бе проведена в Тутракан по случай Никулден, съобщиха от местната община, цитирана от БТА. За поредна година в ролята на пръв сред рибарите влезе Милен Порожанов.

По традиция празникът започна със Света литургия, отслужена от тивериополския епископ Тихон и свещеници от енорията в църквата "Св. Николай", която днес чества своя храмов празник.

Организиран бе и ежегодният Никулденски кулинарен конкурс. Пълнен шаран и рибни ястия бяха двете категории, в които се състезаваха майсторите-кулинари. Тази година те бяха над 30 представители на читалища, училища, социални институции и граждани.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.