Концерт на джаз пианиста Живко Петров и неговото трио JP3 в амфитеатъра на Созопол ще постави началото на 36-о издание на Празниците на изкуствата "Аполония". За първи път фестивалът ще се проведе на открито и ще продължи само 6 дни – до 6 септември.

Програмата на "Аполония" тази година включва над 30 събития, повечето от които премиери. Заради мерките за безопасност те ще се проведат на открито в Амфитеатъра, лятното кино и в двора на Художествената галерия, каза артистичният директор на фестивала Маргарита Димитрова:

"Дните ще бъдат по-малко, като философията на фестивала, който събира винаги в едно всички изкуства, абсолютно сме я запазили. Има и литература, и кино, и много музика. Има и театър. По по-различен начин."

Специален акцент тази година ще бъде майсторският клас, който ще проведе големият български оперен певец Орлин Анастасов.

Концертът, с който тази вечер се откриват Празниците на изкуствата, ще бъде по музика на Живко Петров със специалното участие на световноизвестния пианист Людмил Ангелов, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.