В Седмицата на пожарната безопасност огнеборците от Втора РСПБЗН - Аспарухово зарадваха малчуганите с различни демонстрации на работа със специализирана техника.

Пожарникарите показаха на децата от ДГ"Валентина Терешкова" как се борави с пожарникарски маркуч, а всяко дете имаше възможността да се докосне до една от най-мечтаните професии за малките момченца отблизо.

През Седмицата на пожарната безопасност бяха реализирани множество събития, демонстрации и срещи, а огнеборците имаха възможността да разкажат за нелеката си задача да се грижат за нашата безопасност, както и нерядко да спасяват човешки животи.

Втора РСПБЗН - Аспарухово се помещава в чисто нова сграда и е снабдена с модерна и нова техника за работа, а преди година премиерът Бойко Борисов бе на инспекция на новата база на варненските пожарникари, съобщи "Днес+".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.