"Придобиването на нова подводница на този етап за нас е невъзможно. Търсим възможност да повишим способностите на Военноморските сили и да върнем отново България на картата на подводното плаване с подводница втора ръка", заяви в предаването "Денят започва" по БНТ контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили.

Тя може да не струва нищо, но може да струва и много скъпо. Преди повече от 10 години придобихме от Кралство Белгия 3 фрегати и един "минен ловец“ на политическа цена. А миналата година във флота вдигнахме флага на два нови „минни ловци“ на символична цена благодарение на добрите взаимоотношения с Кралство Нидерландия, уточни той.

Търсим възможности да придобием подводница, която би изпълнявала способностите поне още 10 години на цена, която бихме могли да си позволим и която да не е тежест както за военния, така и за държавния бюджет, обясни контраадмирал Михайлов.

Подводниците, към които ние се ориентираме, са добре поддържани, преминали са няколко модернизации във времето на тяхната експлоатация. Това е практика във всички развити морски държави. Това, че имаме намерение да закупим втора ръка подводници, не означава, че ще купим втора ръка способности, подчерта командирът на Военноморските сили.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.