В Плевен отбелязват 143 години от Третия щурм за превземането на града по време на Руско-турската война 1877-1878 г. В знак на признателност към жертвите ще бъдат поднесени венци и цветя пред Костницата в Скобелев парк-музей през целия ден.

Бойното поле остава известно с името „Мъртва долина”. Днес на хълма се издига единствената Панорама у нас „Плевенска епопея 1877 година“. Галин Димитров, уредник в Регионалния военноисторическия музей, разказа:

"Без превземането на Плевен, в който вече е разположена елитната армия на Осман паша, е невъзможно да се премине Балкана и атакува към Цариград. Ето това прави толкова значим и този Трети щурм. Този неуспешен Трети щурм коства на руското командване около 13 000 руски войници и офицери - убити и ранени. Румънските загуби са около 3000."

Представители на институции, политически партии, организации, съюзи и признателни граждани могат да почетат паметта на загиналите за Освобождението на Плевен воини с поднасяне на венци и цветя пред Костницата в Скобелев парк-музей през целия ден. Ритуалът се отменя заради пандемията и удължената извънредна обстановка, съобщава БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.