Кметът на община Дългопол Георги Георгиев съобщи, че до 11.08.2020 г., общо под карантина в община Дългопол са поставени 23 лица, а заболелите от Covid-19 на територията на общината са 10 лица. От тях 3 лица са в гр. Дългопол, 3 в Лопушна , 2 в Партизани, 1 в Рояк, 1 в Цонево.

Спазвайки предписанията на здравните власти за недопускане разпространението на вируса, традиционният за гр. Дългопол празник в края на месец август, тази година ще се проведе без сергии за извършване на търговска дейност и увеселителни съоръжения.
Обстановката е сложна, но въпреки това, ежедневието ни следва своя ритъм, ето за това все пак ще отбележим празника на града ни по следния начин:
- На 29.08 (събота) от 18:00 ч., министърът на младежта и спорта Красен Кралев, ще бъде наш гост, за да открие новата футболна площадка в гр. Дългопол, на която ще се проведат 2 футболни срещи за деца;
- От 20:30 ч. на площада пред читалището ще има концертна програма с участието на местните фолклорни състави;
- От 21:00 ч. за доброто настроение на всички ще се погрижи гръцкият поп изпълнител Аристос Константину.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.