Кметът на Несебър да започне преговори с правителството за придобиване на собствеността върху инфраструктурата на Слънчев бряг - този въпрос ще бъде обсъден на извънредна сесия в морския град днес.

Смесената собственост, при която държавата в лицето на едноименното акционерно дружество стопанисва източната част на комплекса, а общината – западната, води до редица неуредици. Това коментира хотелиерът и общински съветник в Несебър Венелин Ташев.

„Половината главна улица, която е между Слънчев бряг-Запад и Изток, улица Първа, половината е на държавата, половината е на общината и по тази причина виждате какво става - имаме един коларски път. Ние хотелиерите взимаме заеми, правим хотели, правим всичко луксозно, както трябва“.

След направена подписка Ташев инициира и извънредна сесия днес.

Не трябва да се прехвърли инфраструктурата на Слънчев бряг Изток към община Несебър, смята изпълнителният директор на акционерното дружество Златко Димитров.

„Безвъзмездно прехвърляне би нарушило интересите на акционерите - миноритарни и мажоритарни. Вие знаете, че има над 3500 акционери като физически и юридически лица и държавата“.

Извънредната сесия започва в 11 часа.

Снимка: БНР

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.