Властите в източната част на Литва започнаха да раздават хапчета с йод на местното население като превантивна мярка заради предстоящото пускане в експлоатация на атомна електроцентрала в Беларус.
Литва отдавна предупреждава за производствени рискове, свързани с проекта на Росатом, припомня "Moreto.net" . Плановете са през август първият блок на централата да бъде зареден с гориво. За хората в граничната с Беларус зона с радиус 100 километра са поръчани около четири милиона таблетки калиев йодид. Вилнюс се опитва да убеди съседните Латвия, Естония и Полша да бойкотират беларуската АЕЦ и да не изкупуват произведената от нея енергия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.