„Параходство Български морски флот“ може да се похвали с ново попълнение, съобщи novini.bg. Днес в корабостроителницата Jiangsu Yangzi-Mitsui Shipbuilding Co. Ltd. в Китай бе вдигнат флагът на петия в историята на компанията кораб с името „Родина“.

Това се случи броени дни след като в същата корабостроителница бе вдигнат флагът на еднотипния 45 500-тонен кораб за превоз на насипни товари „България“. Кръстница на „Родина“ е Даниела Минкова – служител в правното звено на компанията „Адванс Пропъртис“.

Първият капитан на петия „Родина“ е к.д.п. Иван Стефанов Тодоров, а първият главен механик – инж. Георги Траянов Колев. Този „тандем“ прие на 2 август 2023 г. в същата корабостроителницата „Славянка“ – осмият от серията от дванадесет 32 150-тонни кораба за насипни товари.

В словото си по време на тържеството по приемането на кораба изпълнителният директор на „Параходство БМФ“ АД к.д.п. Александър Калчев посочи, че китайските партньори вече са предали 16 кораба за българската компания. В строителство са още 6, а предстои и поръчването на още три кораба.

Това бизнес партньорство, изразяващо се в строителството на 25 кораба, е постижение без прецедент в най-новата част от 132-годишната история на Параходството и то може да продължи“, коментира още Калчев.

Първият „Родина“ (1935 – 1941 г.) е най-големият за времето си български търговски кораб (6510 т товароспособност). Вторият „Родина“ (1946 – 1975 г.) и третият (1978 - 2008 г.) се превръщат в плаващи школи за няколко поколения български моряци. С четвъртия „Родина“ (2010 – 2021 г.) новите собственици на Параходството изпълняват даденото обещание в БМФ винаги да има кораб с името „Родина“. Това те показаха и с приемането на петия в историята на компанията кораб с това име.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.